Spotřebitelské soutěže

Spotřebitelská soutěž je účinný marketingový nástroj, jehož cílem je získání databáze nových zákazníků a posílení věrnosti stávajících zákazníků ke značce či produktu. Zajistíme pro vás na klíč všechny kroky nutné k úspěšnému vedení spotřebitelské soutěže, od jejího naplánování, přes realizaci až po vyhodnocení a sestavení databáze.

Zahájení spotřebitelské soutěže:
Zahájení spotřebitelských soutěží musí být podloženo právní úpravou. Dále s vámi zpracujeme celkový plán soutěže, její zaměření, typ propagace, formu odměňování výherců.

Zpracování spotřebitelské soutěže:
Zajistíme vám výrobu veškerých tiskovin, zprostředkujeme samotné výhry, zařídíme pronájem P.O.Boxu, propagaci, vyzvedávání zásilek, roztřídění a zpracování zásilek, tvorbu databáze výherců, kontrolu duplicity, optimalizaci rozesílky (několikanásobný výherce obdrží jednu zásilku), kompletaci a distribuci výher konkrétním výhercům.

Vyhodnocení spotřebitelské soutěže:
Celkový výstup ze soutěže je závěrečnou částí spotřebitelské soutěže, kdy zpracujeme nedoručené zásilky a připravíme vám podklady pro vyhodnocení úspěšnosti (počet zúčastněných soutěžících, objem správných a špatných odpovědí, množství rozeslaných výher a další).