Databázový marketing

Marketingové databáze slouží k přesnému zacílení a vyšší efektivitě při oslovení cílových zákazníků. U poskytovaných dat garantujeme velmi vysokou míru doručitelnosti, které docilujeme mimo jiné pravidelnou aktualizací, validací údajů o adresné správnosti a v neposlední řadě pravidelnou evidencí nedoručitelných zásilek. Veškeré databáze, s kterými pracujeme jsou striktně v souladu se Zákonem o ochraně osobních údajů, č.101/2000 Sb.

Databáze klientů na míru vašim potřebám:
Připravujeme databáze klientů na míru podle specifických požadavků. Pracujeme jak se stávajícími databázemi, které vlastníte, tak vytváříme nové. Databáze procházejí filtrací například podle lokality, pohlaví či vzdělání. U firem či OSVČ se pro představu jedná o obor podnikání, počet zaměstnanců, roční obrat, plátcovství DPH, datum vzniku a další.

Služby spojené s databázemi:
Mezi služby spjaté se zpracováním či úpravou databází řadíme například kontrolu duplicitních záznamů na různých úrovních (individuální, rodinná, firemní), dále kontrolu a validaci adresných informací s označením míry doručitelnosti jednotlivých adres, v neposlední řadě sem spadá homologace jmen a příjmení a také doplnění oslovení v 5. pádu (jméno i příjmení).